Opleidingen

Studiekeuze 123
157 opleidingen
WO Bachelor, Voltijd

Environmental Sciences

WO Bachelor, Deeltijd

Milieu-natuurwetenschappen

WO Bachelor, Voltijd

Biologie

WO Master, Voltijd

Urban Environmental Management

WO Master, Voltijd

Spatial Engineering

WO Master, Voltijd

Geo-information Science

HBO Associate degree, Voltijd+Deeltijd

Tuinbouw en Akkerbouw

HBO Bachelor, Voltijd

Geo Media & Design

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd Fixus

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

HBO Bachelor, Voltijd

Management van de Leefomgeving

Zoek nog uitgebreider op Studiekeuze123.nl
WO Master, Voltijd

Medical Biology

HBO Associate degree, Voltijd+Deeltijd

Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector

WO Master, Voltijd

International Land- and Water Management

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Tuinbouw & Agribusiness

HBO Bachelor, Voltijd

Management van de Leefomgeving

HBO Bachelor, Voltijd

Dier- en Veehouderij

HBO Bachelor, Voltijd

Kust en Zee Management

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Tuin- en Landschapsinrichting

HBO Bachelor, Voltijd

Dier- en Veehouderij

WO Master, Deeltijd

Geographical Information Sciences

WO Master, Voltijd

Organic Agriculture

HBO Bachelor, Voltijd

Management van de Leefomgeving

HBO Master, Duaal

Agribusiness Development

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Toegepaste Biologie

WO Master, Voltijd

Environmental Science

HBO Bachelor, Voltijd

Forensisch Laboratoriumonderzoek

HBO Bachelor, Voltijd

Milieukunde

HBO Bachelor, Voltijd

Toegepaste Biologie

WO Master, Voltijd

Industrial Ecology (joint degree)

HBO Bachelor, Voltijd

Tuinbouw en Akkerbouw