Opleidingen

Studiekeuze 123
279 opleidingen
HBO Bachelor, Voltijd

Opleiding voor Logopedie

HBO Bachelor, Voltijd Fixus

Opleiding voor Ergotherapie

WO Master, Voltijd+Deeltijd

Bewegingswetenschappen

HBO Master, Voltijd+Deeltijd

Healthy Ageing Professional

HBO Bachelor, Voltijd+Duaal Fixus

Opleiding tot Verpleegkundige

WO Master, Voltijd

Biomedical Sciences

WO Bachelor, Voltijd Fixus

Biomedische Wetenschappen

HBO Master, Deeltijd

Fysiotherapie

HBO Bachelor, Deeltijd

Laborant Klinische Neurofysiologie

WO Master, Voltijd

Biomedical Sciences

Zoek nog uitgebreider op Studiekeuze123.nl
HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd Fixus

Opleiding tot Verpleegkundige

WO Master, Voltijd

Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health (research)

WO Master, Deeltijd

Executive Master of Health Administration

HBO Bachelor, Deeltijd

Hartfunctielaborant

HBO Bachelor, Deeltijd+Duaal

Opleiding voor Logopedie

HBO Bachelor, Deeltijd+Duaal Fixus

Opleiding voor Ergotherapie

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd+Duaal Fixus

Opleiding tot Verpleegkundige

HBO Bachelor, Voltijd Fixus

Verloskunde

WO Bachelor, Voltijd Fixus

Tandheelkunde

HBO Bachelor, Voltijd+Duaal Fixus

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

HBO Bachelor, Voltijd Fixus

Opleiding tot Fysiotherapeut

WO Master, Voltijd

Animal Sciences

HBO Master, Duaal

Advanced Nursing Practice

WO Bachelor, Voltijd

European Public Health

WO Master, Voltijd

European Master in Health Economics and Management (joint degree)

HBO Bachelor, Voltijd Fixus

Opleiding voor Ergotherapie

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Bachelor of Nursing

HBO Bachelor, Deeltijd+Duaal

Management in de Zorg

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd+Duaal Fixus

Opleiding tot Verpleegkundige

HBO Bachelor, Voltijd Fixus

Opleiding tot Fysiotherapeut