Opleidingen

Studiekeuze 123
446 opleidingen
HBO Bachelor, Deeltijd+Duaal

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde

HBO Master, Deeltijd

Leren en Innoveren

WO Master, Voltijd

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie

WO Master, Voltijd

Child Development and Education (research master)

WO Master, Voltijd

Educatie en Communicatie in de Taal en cultuurwetenschappen

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst

HBO Bachelor, Voltijd

Pedagogiek

WO Bachelor, Voltijd

Pedagogische Wetenschappen

Zoek nog uitgebreider op Studiekeuze123.nl
HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in omgangskunde

HBO Master, Deeltijd

Leraar Wiskunde

HBO Bachelor, Deeltijd+Duaal

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde

WO Master, Voltijd

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie

HBO Bachelor, Voltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek

HBO Bachelor, Deeltijd+Duaal

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde

HBO Associate degree, Deeltijd

Pedagogisch Educatief Professional

HBO Associate degree, Deeltijd

Pedagogisch Educatief Professional

WO Master, Voltijd+Deeltijd+Duaal

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Management en Organisatie

WO Master, Voltijd+Deeltijd

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels

HBO Bachelor, Voltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd+Duaal

Opleiding tot leraar Basisonderwijs

HBO Bachelor, Voltijd

Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding

HBO Master, Deeltijd

Leraar Natuurkunde

HBO Master, Deeltijd

Leraar Bedrijfseconomie

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde

HBO Master, Deeltijd

Leren en Innoveren

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar Basisonderwijs