Opleidingen

Studiekeuze 123
440 opleidingen
HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Pedagogisch Management Kind en Educatie

HBO Bachelor, Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Talen

HBO Master, Duaal

Leraar Nederlands

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Techniek

WO Master, Voltijd

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen

HBO Master, Deeltijd

Pedagogiek

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie

HBO Master, Deeltijd

Pedagogiek

HBO Bachelor, Voltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie

HBO Master, Deeltijd

Leraar Nederlands

Zoek nog uitgebreider op Studiekeuze123.nl
HBO Associate degree, Deeltijd

Pedagogisch Educatief Professional

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels

HBO Bachelor, Voltijd

Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding

HBO Bachelor, Voltijd

Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding

WO Master, Voltijd+Deeltijd

Educatie en Communicatie in de B├Ętawetenschappen

HBO Bachelor, Deeltijd+Duaal

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde

WO Master, Voltijd+Deeltijd+Duaal

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Algemene Economie

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis

HBO Master, Deeltijd

Leraar Geschiedenis

HBO Associate degree, Deeltijd

Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek I en II

HBO Master, Deeltijd

Educational Leadership

HBO Associate degree, Deeltijd

Pedagogisch Professional Kind en Educatie

HBO Master, Deeltijd

Leraar Duits

HBO Bachelor, Deeltijd+Duaal

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie

WO Bachelor, Voltijd

Pedagogische Wetenschappen

HBO Master, Duaal

Leraar Algemene Economie

HBO Bachelor, Deeltijd+Duaal

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans

HBO Master, Deeltijd

Pedagogiek

HBO Master, Deeltijd

Leraar Frans

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer