Opleidingen

Studiekeuze 123
443 opleidingen
HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst

HBO Master, Voltijd+Deeltijd

Educational Needs

WO Master, Voltijd+Deeltijd

Education and Child Studies

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie

HBO Master, Deeltijd

Leraar Frans

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar Basisonderwijs

HBO Associate degree, Deeltijd

Educatief Professional Beroepsonderwijs

WO Master, Voltijd+Deeltijd

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

HBO Master, Deeltijd

Educational Needs

Zoek nog uitgebreider op Studiekeuze123.nl
HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek

HBO Bachelor, Voltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans

WO Master, Voltijd

Pedagogische Wetenschappen

HBO Master, Voltijd+Deeltijd

Educational Needs

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde

HBO Master, Deeltijd

Pedagogiek

WO Master, Voltijd+Deeltijd

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

WO Bachelor, Voltijd

Pedagogische Wetenschappen

HBO Bachelor, Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde

HBO Master, Deeltijd

Leraar Aardrijkskunde

HBO Master, Voltijd+Deeltijd

Educational Needs

HBO Master, Deeltijd

Leren en Innoveren

HBO Associate degree, Deeltijd

Pedagogisch Educatief Professional

HBO Master, Deeltijd

Leraar Duits

HBO Bachelor, Voltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis

HBO Bachelor, Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde

WO Master, Voltijd+Deeltijd

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

HBO Bachelor, Voltijd+Deeltijd

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits

HBO Master, Voltijd+Deeltijd

Leraar Wiskunde

WO Bachelor, Voltijd

Pedagogische Wetenschappen