Opleidingen widget aanvragen

Studiekeuze123 stelt deze widget beschikbaar om de informatie over opleidingen zichtbaar te maken op uw eigen website. Na het invullen van onderstaande gegevens ontvangt u de embedcode om de widget op uw eigen website te plaatsen.


Uw gegevens

De URL van de website waarop u de widget gaat plaatsen.

De pagina waar de widget wordt gebruikt.

Publicatiedatum van de widget op uw site.

De reden voor het gebruik van de widget.

Configureer uw widget

Pas indien gewenst de titel van de widget aan.

De breedte (in pixels) van de widget op uw website.

De hoogte (in pixels) van de widget op uw website.

Filters instellen (optioneel)

Met deze optie kunt u bepalen welke filters er al op een bepaalde waarde ingesteld moeten staan op het moment dat de widget geopend wordt. De bezoeker kan deze filters altijd weer deselecteren.

Bekijk een voorbeeld

Gebruik Opleidingen widget

  • Voor het gebruik van de widget, dien je akkoord te gaan met de Leveringsvoorwaarden. Afnemer verklaart de Leveringsvoorwaarden widget gelezen te hebben en aanvaardt deze door de checkbox aan te vinken.
  • De overeenkomst, waarvan de Licentie deel uitmaakt, eindigt van rechtswege na het verstrijken van twaalf (12) maanden na aanvraag door Studiekeuze123, of voor zover dit eerder is, op het moment dat de Publicatie gepubliceerd wordt, niettegenstaande hetgeen staat vermeld in artikel 4.3 van de Leveringsvoorwaarden widget.
  • Studiekeuze123 levert Informatieproducten ‘as is’. Studiekeuze123 geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid van (de gegevens in) de Widget of de geschiktheid ervan voor het doeleinde waarvoor Afnemer het wenst te gebruiken.
  • Studiekeuze123 behoudt zich het recht voor de Aanvraag af te wijzen indien naar mening van Studiekeuze123 de Aanvraag niet binnen de uitgangspunten vallen die beschreven staan in artikel 3.2 in de Leveringsvoorwaarden widget. De aanvrager ontvangt daarover een met redenen omkleed bericht.

Ook de open dagen widget plaatsen?

Vraag nu de open dagen widget aan, met een overzicht van alle actuele open dagen bij hogescholen en universiteiten in Nederland.